Etterkontroll Brannvern

Styret i borettslaget har kontrollert de aller fleste leiligheter i siste del av januar. En del av dere hadde mangler vedrørende brannvernsutstyr som vi avtalte dere måtte anskaffe raskt. I månedsskiftet februar/mars vil vi komme besøk for å sjekke om din leilighet nå er i tråd med brannvernforskriften. Dette innebærer at dere må ha minst en brannvarsler og et brannslukkingsapparat. For de av dere…

Read More