Containerdag – Garasjevask 2017

Containerdag 8.juni! – Tidspunkt for åpne containere er kl 18 – 22. Garasjene skal feies og vaskes 13 og 14 juni! På de aktuelle dagene må biler og annet som ikke er inne i bodene være ute av garasjen fra kl 07 til 17. Biler som står i garasjen i dette tidsintervallet blir tauet bort for eiers egen regning og risiko. – Feiing og…

Read More

Illegale rusmidler

Beboere har i den senere tid klaget til Styret på sjenerende marihuana-/hasjlukt. Politiet har anmodet Styret om at beboere tar direkte kontakt med dem slik at de kan rykke ut når bruken av rusmidlene pågår. Styret vil gjerne ha informasjon fra beboere som har vært ikontakt med politiet.

Read More

Redusert husleie 2017

Årets Generalforsamling vedtok å redusere husleien med et snitt på kr 2000,- Styret diskuterte situasjonen på styremøte 4.april og ble enige om å forholde seg til den faktiske ordlyden i vedtaket som ble vedtatt på Generalforsamlingen. Dette innebærer at utgifter til felleskostnader kuttes med 77% (utgiftene til strøm og tilbakebetaling av lån med renter berøres ikke) fra og med mai 2017. Det innebærer at…

Read More