Legionellaservice og vedlikehold

Legionellaservice vil bli utført av Oras i mai. Temperaturen på vannet vil varierer fra kaldt til mye varmere (skoldingsfare) mens dette pågår i tidsrommet kl 07.00 – 17.00 Det vil bli utført service i hver oppgang på   følgende  tidspunkt:  Nr. 5A   –   28. mai  Nr. 5B   –    29. mai  Nr. 7     –    30. mai  Nr. 9     –    31. mai

Read More