Generalforsamling 2019

Carl Berner Terrasser Brlaget vil avholde ordinær generalforsamling Tirsdag 12. mars 2019. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 10. februar 2019. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:…

Read More