Vil du benytte deg av forkjøpsretten?

Det har nylig blitt avtalt salg av bruksrett for garasjeplass nummer 23 under blokkene 5A og 5B for kr 275 000. I tråd med borettslagets vedtekter kan beboere tre inn på likelydende vilkår ved å benytte seg av forkjøpsrett. Dersom flere beboere ønsker å benytte seg av retten, vil ansiennitetsprinsippet være bestemmende. Ønske om å benytte seg av forkjøpsretten må være sendt styret per…

Read More

Garasjeplass – avklaring av forkjøpsrett

Det har nylig blitt avtalt salg av bruksrett for garasjeplass nummer 23 under blokkene 5A og 5B for kr 275 000. I tråd med borettslagets vedtekter kan beboere tre inn på likelydende vilkår ved å benytte seg av forkjøpsrett. Dersom flere beboere ønsker å benytte seg av retten, vil ansiennitetsprinsippet være bestemmende. Ønske om å benytte seg av forkjøpsretten må være sendt styret per…

Read More