Avklaring av forkjøpsrett

Det har nylig blitt avtalt salg av bruksrett for garasjeplass nummer 58 for kr 200 000. Plassen ligger til venstre, rett etter garasjeporten i Sinsenveien 7 . Kjøper av plassen er ikke andelseier, så i tråd med borettslagets vedtekter kan andelseiere tre inn på likelydende vilkår ved å benytte seg av forkjøpsrett. Dersom flere beboere ønsker å benytte seg av retten, vil ansiennitetsprinsippet være…

Read More