Årsrapport og registreringsblankett

Vi inviterer med dette alle til generalforsamling tirsdag 12. mars 2019 kl. 18:00 i aulaen til Rosenhoff Voksenopplæring, Dynekilgata 10. Alle andelseiere skal nå ha fått Årsrapport for 2018 med post eller e-post. Vi ønsker også alle engasjerte leieboere velkommen. Leietagere har møte- og talerett, men ingen stemmerett.

Det er fint om andelseiere fyller ut registreringsblankett før oppmøte. Dersom du er forhindret fra å delta, er det mulig å gi fullmakt til en annen person. Sakene det skal voteres over fremkommer av årsrapporten / innkallingen. Regblankett_stemmeseddel_OBOS_OEF_A4-ark

Vårt borettslag har mange engasjerte beboere og våre generalforsamlinger har generelt hatt et veldig godt oppmøte og mange interessante diskusjoner. Vi håper og forventer at dette vil fortsette også med årets generalforsamling. Dette er din mulighet til å påvirke borettslaget i ønsket retning!