Avfallscontainer

I forbindelse med vårrengjøring i borettslaget er det til 11. mai bestilt avfallscontainer for blandet avfall og et eget bur for EE-avfall. Containeren vil forsøksvis bli satt ut i Sinsenveien eller på borettslaget plen mellom 5B og 7. Containeren vil bli stående ut uken / eller til den blir full. Ved behov kan styret bestille ekstra container.

Det vil ikke være anledning til å kaste farlig avfall, slik som maling og kjemikalier.

Med vennlig hilsen,

Styret