Avklaring av forkjøpsrett

Det har nylig blitt avtalt salg av bruksrett for garasjeplass nummer 23 under blokkene 5A og 5B for kr 285 000.

I tråd med borettslagets vedtekter kan beboere tre inn på likelydende vilkår ved å benytte seg av forkjøpsrett. Dersom flere beboere ønsker å benytte seg av retten, vil ansiennitetsprinsippet være bestemmende.

Ønske om å benytte seg av forkjøpsretten må være sendt styret per epost til styret@carlberner.net snarest og senest innen utgangen av 04.04.20.

Ønsker dere alle en fortsatt fin dag!