Boring og sprenging i Hasleveien 10


Informasjon fra Urbanium

Som dere sikkert har observert er vi i gang med boring for sprenging på tomten vår. Vi er nå ferdige med sømboringen mot Hasleveien og Sinsenveien 5. Sømmen bores for å lage en avgrensning i forhold til det som sprenges bort. Dette gjøres med hensyn på sikkerhet.
Utgravingen fortsetter en stund til. Nå har vi oppstart støping av magerbetongplater også. Disse betongplatene støpes for å få faste dekker å arbeide på ved peling og støp av bunnplater. Oppstart peling blir i neste uke.
Neste uke fortsetter arbeidet med å ta ut fjellet i nord østre hjørnet. Det bores og sprenges fortløpende fra på mandag. Vi regner med dette er ferdig i løpet av neste uke.

Som midlertidig tilførsel av strøm til gjenværende bygningsmasse i Hasleveien 10, må denne legges fra nettstajon 0570 i Sinsenveien. Den legges i grøften det arbeides i nå. For å få kabelen rundt byggegropen og inn i bygget, må denne legges langs støttemuren mot Sinsenveien 5. Dette er midlertidig frem til endelig føringsvei i kjelleren på dette prosjektet er klar.

Med vennlig hilsen
Urbanium Entreprenør AS

Hans Grini
Anleggsleder
mob 909 67 326
tlf 22 37 20 00
hans@urbanium.no
Urbanium AS Haakon VII’s gate 2, 8. etg, 0161 Oslo
Postadr. Pb 1688 Vika, 0120 Oslo