Containerdag – Garasjevask 2017


Containerdag 8.juni!
– Tidspunkt for åpne containere er kl 18 – 22.

Garasjene skal feies og vaskes 13 og 14 juni!
På de aktuelle dagene må biler og annet som ikke er inne i bodene være ute av garasjen fra kl 07 til 17.
Biler som står i garasjen i dette tidsintervallet blir tauet bort for eiers egen regning og risiko.

– Feiing og vasking for nr 5A og 5B blir tirsdag 13. juni
– Feiing og vasking for nr 7 og 9 blir onsdag 14. juni