COVID-19 / ÅRSMØTE

Kjære beboere i Borettslaget Carl Berner terrasser,

På grunn av COVID-19 vil styret informere om følgende:

1. Årsmøte/Generalforsamling vil med all sannsynlighet ikke bli avholdt slik som tidligere varslet. Oslo kommune har foreløpig forbudt alle arrangement med over 50 deltakere, og dette forbudet rammer vårt årsmøte. OBOS jobber med å utvikle en digital løsning for årsmøter. Styret vurderer fortløpende hvorvidt årsmøte skal utsettes eller avholdes digitalt.

2. Hygiene i borettslaget: Styret vil sørge for hyppigere renhold og desinfisering av kontaktflater. Vi ber om at alle beboere selv hjelper til ved å vaske hender både før og etter de berører borettslagets dørhåndtak, heisknapper, porttelefoner og så videre.

3. Er du i karantene/isolat og har utfordringer i den forbindelse, så kan styret kontaktes på styret@carlberner.net