EL-lading for bil i garasjeanlegget

Det er kun eier av parkeringsplass som kan bestille oppkobling. Borettslaget har ansvar for drift av strømskapene. Koblingen fra strømskapet til din parkeringsplass er Lefdal/du ansvarlig for. Det vil bli sendt ut avregning en gang pr år. Det er eier av garasjeplassen sitt ansvar å sørge for avlesning ved salg/kjøp/utleie av garasjeplass.

Bestilling sendes Lefdal Installasjon – elbil@lefdal.no

Eventuelle spørsmål kan rettes styret@carlberner.net