Etterkontroll Brannvern

Styret i borettslaget har kontrollert de aller fleste leiligheter i siste del av januar. En del av dere hadde mangler vedrørende brannvernsutstyr som vi avtalte dere måtte anskaffe raskt.

I månedsskiftet februar/mars vil vi komme besøk for å sjekke om din leilighet nå er i tråd med brannvernforskriften.

Dette innebærer at dere må ha minst en brannvarsler og et brannslukkingsapparat. For de av dere som ønsker hjelp/bistand av vaktmester om dette ring ham på 412 10 065.

Vi sees!

Med vennlig hilsen,

Styret