Fretex Container


Styret har inngått et prøveprosjekt med Fretex om utplassering av en innsamlings container på borettslagets område. Containeren er plassert i Sinsenveien ovenfor nr 9.