Vårrengjøring av garasjene!

Garasjen skal feies og vaskes på følgende dager:

  • 5 A/B onsdag 23. mai

  • 7 og 9 torsdag 24.mai

På de aktuelle dagene må biler og annet som ikke er inne i bodene, være ute av garasjen fra kl 07 til kl.17.