Generalforsamling 2019

Carl Berner Terrasser Brlaget vil avholde ordinær generalforsamling

Tirsdag 12. mars 2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 10. februar 2019. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:
– gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes på epost til: styret@carlberner.net med kopi til sarah.karmi@obos.no

 

 

Valgkomitéen søker kandidater!

Generalforsamlingen 2019 skal velge styreleder, to styremedlemmer og fire varamedlemmer. Valgkomitéen ønsker å komme i kontakt med alle engasjerte og interesserte beboere i god tid før generalforsamlingen. Ta kontakt med:
Roquita Riascos 94890642 roquita_roquita@hotmail.com
Meron Asfaha meronaa31@hotmail.com