Generalforsamling 2020

Borettslaget Carl Berner Terrasser vil avholde ordinær generalforsamling onsdag 15. april 2020. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 29. februar 2020. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:
– gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes på epost til: styret@carlberner.net med kopi til siren.skallist@obos.no

.

Valgkomitéen søker kandidater!

Generalforsamlingen 2020 skal velge to styremedlemmer og fire varamedlemmer. Valgkomitéen ønsker å komme i kontakt med alle engasjerte og interesserte beboere i god tid før generalforsamlingen. Ta kontakt med:

Eva Holthe Enoksen

Marius Stene

Roquita Riascos