Generalforsamling


Styret har nå vedtatt å arrangere borettslagets generalforsamling tirsdag 21. mars 2017, kl 18:00. Generalforsamlingen vil nå finne sted på Sinsen eldresenter, Trondheimsveien 163. Altså ikke lenger i OBOS sine lokaler som tidligere.

Det har blitt sendt ut et skriv til alle andelseiere i midten av November 2016.

Om noen har forslag til saker til behandling på generalforsamling, eller ønsker å stille til valg må forslagene sendes på e-post til sarah.louse.karmi@obos.no innen 13. januar.

Med vennlig hilsen

Styret.