Hendelse i borettslaget 8.juli 2017

Vi hadde på lørdag en episode i borettslaget som resulterte i oppbud fra ambulansetjenesten og politi.

Politiet kom raskt å fikk kontroll over situasjonen. Vi har videre fått informasjon om det aldri var fare for noen andre enn de to som var direkte involvert i hendelsen, men det det er selvfølgelig uhyggelig når slike ting oppstår.

Vi jobber kontinuerlig med å forebygge episoder som dette og samarbeider tett med politiet i slike saker. I de tilfellene det gjelder beboere i borettslaget følger vi opp dette med de juridiske virkemidlene vi har.

Siden det nå er ferietid å flere beboere muligens er bortreist, har vi gått gjennom alle korridorer samt fellesrom og vaktmesteren har kontrollert at det ikke er noen ulåste dører eller dører med tegn på innbrudd i den respektive blokken.

Vi ønsker selvfølgelig at borettslaget vårt skal være et trygt sted å bo å oppfordrer alle beboere om å melde fra hvis dere opplever at ting ikke er som det bør være.

Takk for samarbeidet og fortsatt god sommer.