HMS

Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler samt sikre produkter og tjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater for et borettslag som oss. Det er dette et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) egentlig dreier seg om. Arbeidet er enkelt sagt; sunn fornuft satt i system for å få en bedre hverdag.

De beste resultatene kommer med systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere. Ordet «systematisk arbeid» er derfor nøkkelbegreper innen HMS.

Hele styret deltar aktivt i HMS-arbeidet, samtidig som styreleder/HMS-ansvarlig har det overordnede ansvaret. Når alle bidrar i HMS-arbeidet får vi til gode rutiner og systemer som passer for vårt borettslag. Vår ambisjon er at vårt HMS-arbeid alltid er oppdatert på de kravene som myndighetene stiller.

Formålet med systematisk HMS-arbeid er blant annet å oppnå forbedringer i bomiljøet, brannsikkerheten og tjenestene borettslaget tilbyr.