Farlig avfall

Om du har oljerester, malingsrester, PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur, etc. betegnes dette som farlig avfall og skal ikke kastes i borettslagets avfallsrom. Farlig avfall lagres forsvarlig og avrenning eller avdamping skal unngås. Farlig avfall må merkes slik at det kan identifiseres og må leveres inn til kommunens nærmeste avfallshåndteringsplass. Nærmeste slikt sted er plassert i Sofienbergparken.