Illegale rusmidler

Beboere har i den senere tid klaget til Styret på sjenerende marihuana-/hasjlukt. Politiet har anmodet Styret om at beboere tar direkte kontakt med dem slik at de kan rykke ut når bruken av rusmidlene pågår.
Styret vil gjerne ha informasjon fra beboere som har vært ikontakt med politiet.