Informasjon

BORETTSLAGETS VIRKSOMHET

Borettslaget består av 4 bygninger med til sammen 237 andelsleiligheter, hvorav 176 med tilhørende utleieenhet og 110 garasjeplasser. Borettslaget har adressene:

  • Sinsenveien 5A
  • Sinsenveien 5B
  • Sinsenveien 7
  • Sinsenveien 9

og har gårdsnr. 83 og bruksnr. 98.

Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig og bruksrett til egen garasjeplass i borettslagets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 986 841 709.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter er ikke en del av borettslagets virksomhetsområde.

GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

 

FORSIKRING

Borettslaget har tegnet en fullverdiforsikring hos Gjensidige Skadeforsikring BA, med polisenummer 80850352.

Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha forsikring som dekker innbo og løsøre og innhold i boder.

Hvis borettslagets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Gjensidige på døgntelefon 03100 eller e-post bygningnaring@gjensidige.no. For oppfølging av spørsmål om forsikringssaker kan borettslagets kundebehandler Ole Geir Johansen kontaktes på telefon 23 35 82 62 eller pr. epost ole-geir.johansen@gjensidige.no.

Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 10 000,-  Styret vil videre belaste andelseier for hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar og når det går på andelseieren bolig, bodområde og lignende.

Borettslaget har inngått avtale om skadedyrforsikring med Gjensidige på vegne av Norsk hussopp forsikring  Skader av denne art kan meldes til: skade@hussoppen.no

Vårt borettslag er medlem i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (tidligere Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond) for dekning av manglende innbetalinger av felleskostnader. Dette er i tillegg til bygningsforsikring som gjelder fellesarealer i tillegg til selve bygningsmassen.

 

FIBERBREDBÅND

I borettslaget har beboerne mulighet til å bestille 1 Gb fiberbredbånd fra NextGenTel til 349,- / måned. Det er også mulighet til å bestille bredbånd via antenneanlegget fra GET. Disse tilbudene er noe beboerne må inngå avtale om på egenhånd.

 

KABEL-TV

Borettslaget har avtale med GET. Alle beboere har et såkalt «GET Mini» abonnement inkludert i husleien. Beboerne må selv kontakte GET for å få tilsendt gratis GET Mini Dekoder og opprette et kundeforhold. Det er mulig å oppgradere abonnementsløsningen mot et tillegg i pris.