Bomnøkkel

Retningslinjer ved åpning av bom fra Hasleveien og Sinsenveien

Regler om tilkjøring og parkering i borettslaget er nedfelt i Husordensreglene punkt 5.

Av hensyn til beboerne og trivselen i området er kjøring på gangveiene kun tillatt ved flytting eller annen helt nødvendig nyttetransport. All kjøring på tilkjørsel og i garasje må skje med
stor aktsomhet.

Ved inn- og utflytting kan styret gi spesiell dispensasjon fra de generelle kjøre- og parkeringsregler:

  • – Ved henvendelse til styret kan bommen i Hasleveien åpnes etter nærmere avtale. Et styremedlem kan låne ut nøkkel i inntil 24 timer, mot et depositum på kr 1 000,- og fremvisning av gyldig legitimasjon.
  • – Bestilling av bomnøkkel bør skje minimum 14 dager før flytting, hvor en fyller ut det elektroniske skjemaet under.
  • – Ved for sen levering av nøkkel til bommen inndras depositumet.
  • – Styret vil prøve å være behjelpelig med nøkkel også på kortere varsel der det lar seg gjøre, men kan da ikke garantere denne tjenesten.