Branninstruks

Branninstruks for Borettslaget Carl Berner Terrasser   

Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold.

 

                        

                           1. VARSLE

                           2. EVAKUERE

                           3. SLOKKE

Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.

Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.

Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det

rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

 

Heiser må ikke brukes ved brann/brannalarm!

 Gjør deg kjent med:

– hvor brannmelder er plassert

– rømningsveier og nødutganger

– hvor slokkeutstyr er plassert

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.

Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes.

Oppmøteplass ved brann er Olaf Schousvei 2 (Parkeringsplassen ved Rema 1000)