Vaskeri

Kjære vaskeribruker,

Carl Berner Terrasser er nå tilknyttet administrasjonsløsningen Pay Per Wash. Dette betyr følgende for deg:

Du må hente en Pay Per Wash brikke fra kodeboks på veggen i vaskerommet. Dersom du tar den siste, eller boksen allerede er tom eller borte, send en e-post på styret@carlberner.net

Kode til boksen er: 0572

Du må registrere deg på websiden www.payperwash.com og velge funksjonen «Ny Bruker». Her taster du bland annet inn serienummer som står på brikken. Opprettelsen av konto samt brikken er gratis.

Når du har fått et svar på mail fra Pay Per Wash Support med ditt personlige login, må du innbetale via internettbetaling til din «konto» i vaskerisystemet. Etter dette er du klar til å benytte vaskeriet.

Alle henvendelser om betaling, bestilling og annet vedrørende vaskeridriften skal rettes til Pay Per Wash Norway AS, på deres beboerportal www.payperwash.com. Alternativt kan vi kontaktes på tlf. +45 971 45 462 (mandag – fredag mellom 09:00 – 15:00) eller på mail: support@payperwash.com.