Legionellaservice og vedlikehold

Legionellaservice vil bli utført av Oras i mai.

Temperaturen på vannet vil varierer fra kaldt til mye varmere (skoldingsfare) mens dette

pågår i tidsrommet kl 07.00 – 17.00

Det vil bli utført service i hver oppgang på   følgende  tidspunkt:

 Nr. 5A   –   28. mai

 Nr. 5B   –    29. mai

 Nr. 7     –    30. mai

 Nr. 9     –    31. mai