Om Styret

Styret i borettslaget, som består av 5 personer, velges på den årlige generalforsamlingen, som normalt arrangeres i mars måned. Styrerepresentantene velges for 2 år om gangen og normalt er det 2 til 3 av styrets medlemmer på valg hvert år. Styreleder velges direkte av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styret består p.t. av:

  • – Sigurd Nygaard Wathne (styreleder)
  • – Anette Schneider (styremedlem)
  • – Bård Andreas Skjeggestad (styremedlem)
  • – Jon-Arve Sagbakken (styremedlem)
  • – Rune Gabrielsen (styremedlem)