Redusert husleie 2017

Årets Generalforsamling vedtok å redusere husleien med et snitt på kr 2000,-

Styret diskuterte situasjonen på styremøte 4.april og ble enige om å forholde seg til den faktiske ordlyden i vedtaket som ble vedtatt på Generalforsamlingen. Dette innebærer at utgifter til felleskostnader kuttes med 77% (utgiftene til strøm og tilbakebetaling av lån med renter berøres ikke) fra og med mai 2017. Det innebærer at vi i første omgang ikke vil sette i verk radikale kutt i borettslagets utgifter, men tære på oppspart kapital i 2017. Styret er imidlertid åpne for å vurdere å innkalle til ekstraordinær Generalforsamling høsten 2017 om situasjonen tilsier det. Særlig gjelder det borettslagets svært høye gjeld og at store deler av lånet skal reforhandles høsten 2017. Det er i den anledning derfor usikkert hvordan den økonomiske situasjonen vil fortone seg etter det.