Garasjesalg

Retningslinjer ved salg av bruksretten til garasjeplassene

De som har kjøpt bruksrett for garasjeplassene, har rett til å selge denne videre. Selger har mulighet til å selge bruksretten enten sammen med boligen eller separat/hver for seg. Det vil igjen si at det er to ulike salgsprosedyrer.

Det er anledning til å eie inntil to garasjeplasser per eier/andelseier.

Salg av bruksrett separat fra bolig

Andelseiere i borettslaget har en partiell forkjøpsrett på bruksrett til garasjeplasser. Denne forkjøpsretten gjelder i de tilfeller der bruksretten selges separat fra bolig, OG der kjøper ikke er andelseier i borettslaget.

Forkjøpsretten blir ”aktivert” ved at selger eller selgers megler informerer borettslagets forretningsfører, etter at selger og potensiell kjøper har blitt enige om pris.

Deretter vil styret sørge for at borettslagets andelseiere blir informert om salget og muligheten til å benytte forkjøpsrett.

Etter overprøvelse av forkjøpsretten, vil styret utstede en bekreftelse vedrørende styrets godkjennelse av salget til forretningsføreren.

I forbindelse med styrets avklaring av forkjøpsrett overfor andelseiere i borettslaget tilkommer et behandlingsgebyr. Selger vil motta faktura fra forretningsfører.

Deretter kontaktes selger og kjøper av forretningsføreren.

Salg av bruksrett sammen med boligen

Ved salg av bruksretten sammen med boligen går dette som en del av boligen og forkjøpsretten blir ikke aktivert.

Felles salgsprosedyrer

Forretningsføreren vil fakturere kjøper for eierskifte- og transportgebyret for begge salgstypene. Kjøperen må selv sørge for å få utlevert portåpner av selgeren.

Selgeren må selv sørge for å oppgi eventuell gevinst eller tap i sin selvangivelse.