Parkeringsregler

PARKERINGSREGLER FOR BORETTSLAGET CARL BERNER TERRASSER

Styret har sagt opp avtalen med parkeringsvaktselskapet f.o.m. 01.01.2017. Nye regler for bruk av garasjeanlegget ble vedtatt på styremøtet i borettslaget 17.01.2017:

Uteareal

Sykkel-, Moped- og MC-parkering:

Borettslaget har egne oppmerkede områder for parkering av sykler, moped og MC.Borettslaget tar årlig en opprydding av sykler som ikke ser ut til å ha noen eiere. Dette gjennomføres ved at det informeres ved hjelp av oppslag og på vår hjemmeside om at alle må merke sykkelen sin med en synlig lapp som inneholder informasjon om eier, innen en gitt dato.

Parkeringsanlegg inne

Alle oppmerkede parkeringsplasser disponeres av de som har kjøpt bruksrett til den enkelte nummererte parkeringsplass. De med bruksrett (dette må kunne dokumenteres) har rett til å tilkalle borttauing dersom noen parkerer på deres plass uten avtale. Dette gjelder også for personer som leier garasjeplass, forutsatt at man kan dokumentere dette.

Dersom noen parkerer på ikke-merkede områder er dette tillatt under forutsetning av at:

  • man ikke hindrer andre biler i å passere.
  • dette kun gjelder lasting og lossing.
  • dette kun gjelder for 1 time.

Evt. borttauing på ikke-merkede områder håndheves av vaktmester eller medlemmer av styret i borettslaget. Ved borttauing tilfaller et ekstra gebyr på kr 500,- som innbetales til borettslaget. Dette kommer i tillegg til ordinære borttauingsgebyrer.

Opplysninger om kjennetegn på eventuelle feilparkerte biler kan man få oppgitt ved http://statenvegvesen.no

Garasjeport

Hvis garasjeport er ute av drift, kontakt vaktmester, eventuelt send epost til styret.

Varsling i forbindelse med vedlikehold/rengjøring/omkoding

Vedlikehold/Rengjøring:

Ved vanlig rutinemessig vedlikehold/rengjøring, hvor bilene må fjernes, skal det informeres med
4 ukers forhåndsvarsel. Slik varsling gjøres via nyhetssak på hjemmesiden og plakater i garasjeanleggene.

Omkoding av portåpner:

Varsling vedrørende omkoding av garasjeportåpner skjer inntil 10 dager før endring. Slik varsling gjøres på e-post til de med bruksrett til parkeringsplasser i det berørte garasjeanlegget. Husk alltid sende oppdatert gyldig e-post adresse til styret.

For øvrig viser vi til husordensreglene vedrørende bruk av garasjeanlegget.