Avfallshåndtering

Ordensregler for søppelrommet

Det er ikke tillatt å sette igjen søppel utenfor avfallscontainerne. Det er nå montert videoovervåkning i hele garasjen. Beboere som bryter reglementet, f.eks. ved å etterlate seg møbler o.l., vil bli økonomisk belastet for opprydningen.

Beboere som vil kvitte seg med møbler og andre større gjenstander, er selv ansvarlig for bortkjøring og forsvarlig håndtering. Vaktmester kan hjelpe deg med dette mot et honorar. Kontaktinfo finnes på korktavlen i inngangspartiet eller her.

Det er kun restavfallet (blå, grønne og hvite ”vrengte” poser) som skal kastes i søppeldunkene. Papp og returkartong skal i papircontainerne og skal komprimeres før det kastes. Det er utplassert en egen merket container for glassflasker og metallbokser.

Spesialavfall kan blant annet leveres på følgende steder:

  • – Hvitevarer og elektronikk: Elkjøp, Lefdal
  • – Spesialavfall som maling lakk batterier lim spraybokser sparepærer kvikksølvholdige batterier o.l. til miljøstasjonen i Sofienbergparken.

Meld fra til vaktmester dersom søppelrommet må ryddes eller vaskes.