Utleie av hoveddel

Dersom du ønsker å leie ut hoveddelen av din leilighet (dvs. ikke bare hybeldelen) er det kun tillatt med visse forbehold, jfr. borettslagsloven §5-3 til §5-10. Denne type «overlating av bruk» må godkjennes i hvert enkelt tilfelle av styret i borettslaget. Brudd på disse reglene vil kunne få konsekvenser i form av at du må selge din bruksrett til eierseksjonen.

Før det kan søkes om utleie av eierseksjonen må du ha bodd i denne minst 1 år før det kan søkes om utleie i inntil maksimalt 3 år.

De som har allerede har leid ut i 3 år eller lenger, må belage seg på at det ikke godkjennes videre bruksoverlatning, med mindre det er særlig grunner som tilsier fravik på dette grunnlaget.

Om du har leid ut i 3 år må du minst ha bebodd eierseksjonen i 1 år før det kan søkes på nytt om utleie.

Dersom man skal søke om bruksoverlating må begrunnelsen være i tråd med punktene i §5-6.

Søknadskjema kan lastes ned her og må sendes inn til forretningsfører (OBOS) på følgende epostadresse: oef@obos.no