FAQ – Spørsmål og svar

1. Spørsmål: Portåpner
Svar: Portåpner kan bestilles ved å sende mail til styret med kopi av id.
Du må eie parkeringsplass for å bestille.
Prisen er ca 2000 kr og sendes som postoppkrav.
Legg ved: ID, fullt navn, bygg, Adresse, boenhetsnr/leilighetsnr samt mobilnummer.

2. Spørsmål: Ved feil på heis
Svar: Send mail til styret ved problemer med heisene. Reparasjoner vil kun bli utført under vanlig arbeidstid, med mindre beboer er villig til å dekke overtidstillegget.

3. Spørsmål: Fremleie av parkeringsplass
Svar: Send mail til styret med hvem du skal fremleie parkeringsplassen, nummer på plassen og eventuelt hvor lenge du har planer å leie den ut. Du vil motta utleiebekreftelse fra styret.

4. Spørsmål: Ønsker å leie parkeringsplass
Svar: Det er andelseiere som eventuelt kan leie ut sin parkeringsplass. Det er regelmessig diverse annonser for dette på oppslagstavlene eller på finn.no, etc.

5. Spørsmål: Kranene til stenge/åpne vannet.
Svar: Det er stenge/åpne hendler i taket på badet.

6. Spørsmål: Strømmåler, varmtvannmåler og sikringsskap.
Svar: Sikringsskapet står i fellesgangen. Strømmåler står i sikringsskapet.
Varmtvannmåleren er i de små lukene i fellesgangen. Ved 60 kvm eller 80 kvm har du 2 varmtvannmålere

Strømavlesningsskjema kan lastes ned her: https://www.carlberner.net/wp-content/uploads/Avlesningsskjema-1.pdf

      OBS: Skjema skal fra 1.1.2020 sendes til styret@carlberner.net

7. Spørsmål: Ønsker å leie bod.
Svar: Se eget punkt på nettsiden under – Informasjon – utleieboder

8. Spørsmål: Akutt vannlekkasje.
Svar: Vaktnummer til Oras Rør ved akutt vannlekkasje er: 911 24 300.
Borettslaget dekker kun utgiften hvis det er en fellesfeil i borettslaget. Det er inngått rammeavtalen med Oras som gi beboerne våre en redusert pris i forhold til rørleggerarbeid og tilhørende materialer.

9. Spørsmål: Problemer med vanntrykk/Varmtvann
Svar: Kontakt Oras Rør, kjell.grov@oras.no , sentralbord 22 02 43 00. Borettslaget dekker feilen kun hvis det er en fellesfeil i borettslaget.

10. Spørsmål: Feil på ventilasjonen i leiligheten
Svar: Kontakt Oras Klima, geir.pedersen@oras.no , Geir Pedersen på 67 57 43 33, sentralbordet 67 57 43 00. Borettslaget dekker feilen kun hvis det er en fellesfeil i borettslaget.

11. Spørsmål: Elektrisk arbeid.
Svar: Styret har inngått en rammeavtale med Lefdal Installasjon. På bakgrunn av dette kan beboer som har spørsmål til det elektriske anlegget ringe eller sende e-post til Håkon Pettersen, også etter arbeidstid: 23 05 13 21 / 917 51 610 / hakonp@lefdal.no.
Rammeavtalen gir i tillegg 20% rabatt på ISO materielle og 50% på lyskilder i forhold til listeprisen.

12. Spørsmål: Ødelagt boddør.
Svar:  Kontakt torleida@online.no for å bestille ny dør. Borettslaget dekker ikke utgiften. Men andelseieren kan rette kravet til Gjensidige hvor borettslaget har sin bygningsforsikringen. Men andelseieren må selv dekke egenandelen på kr 6 000, som er oftest høyere enn hva utskifting av boddør koster.

13. Spørsmål: Ødelagte kjøkken/skap dører.
Svar: Kjøkken/skap produseres ikke mer. Du kan f.eks. kontakte http://www.norsk-kjokkenfornying.no/ for nye deler.

14. Spørsmål: Jeg har fått ny e-mail adresse.
Svar: Send styret info om din nye e-mail adresse med andelsnr. og evt. p-plass nr.

15. Spørsmål: Jeg har fått ny postadresse.
Svar: Gi beskjed til OBOS Eiendomsforvaltning.

16. Spørsmål: Har ikke mottatt giro fra OBOS.
Svar: Kontakt OBOS på 22 86 59 99 og be om å bli satt over til innbetalingsservice.

17. Spørsmål: Rengjøring av garasjen.
Svar: Rengjøring av garasjen gjøres 1 – 2 ganger hvert år etter behov. Som regel slutten av høsten og på våren.

18. Spørsmål: Bruksoverlating (fremleie) av hovedleiligheten.
Svar: Søknad sendes til OBOS med begrunnelse. Tillatelse må innhentes! Søknadskjema kan lastes ned her og må sendes inn til forretningsfører (OBOS) på følgende epostadresse: oef@obos.no

19. Spørsmål: Bruksoverlating (fremleie) av hybel

Svar: Ved utleie av hybel, trenger du ikke søke OBOS om bruksoverlatning.

20. Spørsmål: Kabel-tv og internett
Svar: Kabel- tv fra Get er inkludert i husleien. Ønsker du flere kanaler/Bredbånd fra www.Get.no
Borettslaget har inngått fiber internett fra www.Bayonette.no  Det kan bestilles på http://cbt.bayonette.no.
Det tilbys også ADSL via telefonuttaket.

21. Spørsmål: Kan man skille renter og avdrag på giroen fra OBOS.
Svar: Nei, OBOS tilbyr ikke denne løsningen.

22. Spørsmål: Fra og med 01.07.2010 blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Hvordan lager vi en egen energiattest?
Svar
: Andelseiere kan utarbeide energiattest for sin egen bolig på www.energimerking.no

23. Spørsmål: Fra og med 01.01.2013 blir det obligatorisk med en form for radonverdi bekreftelse for alle boliger som leies ut. Hvordan gjør vi det?
Svar
: Andelseiere kan innhente en bekreftelse for sin egen bolig, mer informasjon og oversikt over utførende leverandører finnes bl.a. på http://www.nrpa.no/radon/radon-i-utleieboliger

24. Spørsmål: Hvordan er ordningen med kildesortering ?
Svar
: Den nye kildesortering ordningen går ut på at du skal sortere restavfallet ditt i 3 forskjellige poser. En grønn, en blå og en «hvit»/vrengt pose.

Grønn til matavfall

Blå til plastemballasje

Hvit til  alt annet

Alle disse tre posene skal kastes inn i de vanlige restavfallsbeholderne vi har fra før, på lik linje som i dag. Det som skjer er at posene i restavfallsbeholderne blir sortert etter farge hos renovasjonsetaten i etterhånd.

Papp og papir blir håndtert på egen beholder sånt som i dag.

25. Spørsmål: Luftfilter?
Svar
: I følge FDV dokumentet bør dette rengjøres 1-2 ganger i året. Hvordan er beskrevet der. Nye filtre kan kjøpes av styret ved å kontakte oss på e-post styret@carlberner.net

26. Spørsmål: Jeg har fått riper på utgangsdøren min, noe jeg kan gjøre?
Svar
: Det som skal være det beste er og rubbe ned overflaten lett, og deretter bruke en vanntynnbar interiør maling med glans 25.

27. Spørsmål: Ventil på badet, hvordan skal den stå?
Svar: Dessverre er det ikke noe fasit på det. Det spørs på hvor din leilighet ligger og på din naboer. Men som en pekepinn har vi tatt bilde av ventil i en standard posisjon.

28. Spørsmål: Har CBT noen forsikring mot andelseiere som ikke betaler sin husleie?
Svar: Hvis husleie ikke blir betalt av andelseier innen en viss tid, blir kravet sendt til inkasso. Neste steg blir tvangssalg av andelen. Fordringen vi ikke får dekket ved tvangssalget, blir deretter søkt om dekning hos NBBL sin sikringsfond mot husleietap.
Det vil si at CBT har tegnet forsikring hos NBBL, mot mulig husleietap.

29. Spørsmål: Hvor ofte kan OBOS endre på renten som er en del av husleien?
Svar: OBOS sender ut faktura 2 ganger i året, men styret kan får dem til å sendes ut hvert kvartal i de periodene hvor det er mye svingninger i rentenivå. En eventuell rentejustering kan kun skje ved utsendelse av nye faktura.

30. Spørsmål: Hva går fellesutgiftene for garasjeanlegget til?
Svar: Ifølge garasjeregnskapet: reparasjon av porten, renhold/feiing i garasjen, andel strøm/forsikring/forretningsførerhonorar/styrehonorar/vaktmestertjenesten m.m.

31. Spørsmål: Er det lov til å henge opp markise og blomster på balkongen
Svar: Det er ikke lov til å montere opp markise på balkongen. Det er lov til å ha blomster innvendig på balkongen, men det er ikke lov til å ha blomster som henger på utsiden av balkongen

32. Spørsmål: Hvor er søppelrommet?
Svar: For blokk A og B ligger dette ved garasjeporten (rett under blokk B). Det er egne beholdere til papir. For C og D blokken ligger dette ved garasjeporten i nr C. Glass/metall må tas med til egne containere, f.eks. ved 7-eleven i Carl Berner-krysset. eller ved Rema i Olaf Schous vei 2.

33. Spørsmål: Hvor er det lov å grille, og med hva?
Svar: På grunn av luftinntak på takterrassene er grilling dessverre ikke tillatt der. Styret anser kullgrill og engangsgriller som for brannfarlige, slik at dette ikke er tillatt på borettslagets eiendom. Det er tillatt å bruke elektrisk eller gass grill i uteområdene og på leilighetenes balkonger. Videre må gassflasker oppbevares i henhold til gjeldende forskrifter.

34. Spørsmål: Hva er bolignr. for leilighetene, som skal stå i flyttemelding til folkeregisteret?
Svar: Bolignr er H0 (H – null) +leilighetsnr. (ikke andelsnr!). Bor du i leil. 707 blir bolignr H0707. Andelsnummer finner du i kjøpskontraktene og på giroene som kommer fra OBOS.

35. Spørsmål: Hva er målene på skyvedørsgarderoben på soverommet?
Svar: Etter opplysninger fra Startbo/Veidekke skal dette være 160 cm bredt og 60 cm dypt. NB! Variasjoner kan forekomme, så vent med evt. bestillinger til du har målt din leilighet!

36. Spørsmål: Når skal husleien betales?
Svar: Forfallet er 1. i måneden. Giroene sendes direkte fra forretningsføreren, OBOS.

37. Spørsmål: Har borrettslaget forsikring for skader på bygningen?
Svar: Ja, vi har bygningsforsikring hos Gjensidige. Den enkelte beboer må melde skader direkte til styret på styret@carlberner.net. Det vi da rekvireres takstmann som besiktiger skaden.. Forsikringsnummer : 808 50 352
Tlf. : 03100 (døgn support)
bygningnaring@gjensidige.no

Borettslaget har avtale om skadedyrforsikring med Gjensidige på vegne av Norsk hussopp forsikring  Skader av denne art kan meldes til: skade@hussoppen.no

Når borettslaget bygningsforsikring benyttes vil egenandel bli viderefaktureret (+ pluss faktureringsgebyr) den andelseieren det gjelder. Denne forsikringen gjelder kun bygningsskader. Den enkelte beboer må selv sørge for at de har innboforsikring og andre ønskelige tilleggsforsikringer

38. Spørsmål: Hvor får jeg kjøpt nytt filter til ventilatoren på kjøkkenet?
Svar: Filter kan kjøpes hos: Aarseth Boligventilasjon AS, Trondheimsvegen 306, 2016 Frogner. Telefon: 63 82 60 01.

39. Spørsmål: Kan det monteres stikkontakt på veranda?
Svar: Styret har i utgangspunktet intet i mot at du monterer stikkontakt ute på balkongen under visse forutsetninger:
– Monteringen foretas av autorisert elektriker og at du får nødvendig dokumentasjon på dette som følger leilighet, og med kopi til styret.
– Kontakten monteres nede på vegg slik at den er minst mulig synlig.

40. Spørsmål: Ikke alle bodene har gitter/netting opp til taket. Hvem er ansvarlig for å sikre /utbedre disse bodene?
 Svar: Styret vil i løpet av 2019-2020 utbedre de boder der sikringen ikke er lite tilfredsstillende.