Installasjon av takheis for skiboks i garasjeanlegget

Noen av parkeringsplassene i garasjeanlegget har mulighet for installasjon av takheis for skiboks dersom eieren ønsker det (forbehold om høydebegrensninger, bil står parkert på et plant underlag, annen infrastruktur i taket (rør, kabelgater, etc), osv.). Det er mulig å søke om dette til styret så sant man tar hensyn til punktene som følger under:

  1. Det må søkes om godkjenning, for hver enkelt garasjeplass. Søknad sendes til styret som sjekker at det lar seg gjøre å utføre denne type installasjon på gitt parkeringsplass.
  2. Montering av skiboks i bærende konstruksjon i garasjeanlegget må gjennomføres av vaktmester (som kjenner til infrastrukturen) og kravet er at borring til innfesting/bolter i taket utføres av vaktmester (andelseier av garasjeplassen avtaler selv med vaktmester om installasjonstidspunkt samt vederlag for denne jobben).
  3. Vis alltid hensyn til nabogarasjeplasser når takheisen benyttes.
  4. Skiboks kan ikke lagres i takheisen. Takheisen må kun benyttes til å montere/demontere skiboks på biltaket.

Dersom du er eier av en garasjeplass i borettslaget kan du søke om følge installasjon ved å benytte skjemaet under: