Trappeoppgangene skal bones!


Det er satt av 4 dager til å skrubbe og bone alle trappeoppgangene.

Trappeoppgangene skal skures mellom kl 08 og kl.12. Vær forsiktig, gulvene kan da være veldig glatte.  Gulvene bones deretter fra kl.12 til kl.14, trappene vil bli avstengt i dette tidsrommet så bruk branntrappen.

Skulle dette bli problem for noen ta kontakt med vaktmesteren på mobil telefon:  412 10 065.

Oppsatte tidspunkt:

 

         1. august – Sinsenveien 5 A

         2. august – Sinsenveien 5 B

         3. august – Sinsenveien 7

         4. august – Sinsenveien 9