Utbygging Hasleveien 10 – Sinsenveien 3


Prosjektet med oppføring av to boligbygg med felles underjordisk parkering samt næringsarealer i Sinsenveien 3 og Hasleveien 10 er forsinket. Det opprinnelige arkitektkontoret har mistet ansvarsretten til prosjektet og ny er under godkjenning hos Plan- og Byggningsetaten. Utbygger orienterer om at ferdigstillelse vil være tidligst 2.kvartal 2018.