Vårrengjøring av garasjer

Våre garasjer skal feies og vaskes på følgende dager:

5 A/B: Mandag 6. mai
7 og 9: Tirsdag 7. mai

På disse dagene må biler og kjøretøy være flyttet ut av garasjen fra kl. 07 til kl 17. Sykler, dekk og annet løsøre må plasseres i bod eller fjernes på annen måte. Biler og gjenstander som ikke fjernes i tide vil bli fjernet for eiers regning og risiko. De som har boder i garasjeanlegget behøver ikke å tømme disse.

Videre forsøker vi å booke avfallscontainer til onsdag 8. mai. Vi vil legge ut en ny oppdatering når dato er bekreftet.

Med vennlig hilsen,
Styret