Generalforsamling 2018


Til andelseierne i Borettslaget Carl Berner Terrasser

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Borettslagets ordinære generalforsamling vil finne sted på Sinsen Eldresenter,

Trondheimsveien 163.

(Ikke i OBOS sine lokaler som tidligere)

Mandag 12.mars kl 18:30.

For å sikre en god og effektiv behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det :

  •  – Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  •  – Formuleres et konkret forslag til vedtak det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål.

Forslag til saker, til behandling på generalforsamling, må sendes på e-post til: styret@carlberner.net med kopi til: sara.louise.karmi@obos.no

Frist for innsendelse er 5. februar 2018

Det vil bli sendt ut skriv til alle andelseiere i løpet av kort tid.

Med vennlig hilsen

Styret.